روش‌ها

روش‌های ما چه هستند؟

 

از دیرباز در روش‌شناسی تحقیقات بازاریابی، دو نوع روش کمّی و روش کیفی مطرح بوده است. کارشناسان شرکت تحقیقات بازاریابی راهبر بازار، هردوی این روش‌ها را در دپارتمان‌های کمّی و کیفی خود به کار می‌گیرند.


روش کیفی

روش کیفی
اعتماد مشتریان راهبر بازار به تحلیل‌های بخش کیفی و سفارش متعدد پروژه‌های مربوطه باعث شده این تیم بتواند در عین رعایت استانداردهای بین‌المللی، حجم قابل‌توجهی از این نوع پروژه‌ها را طی سال انجام دهد.آمار عملکرد شرکت در این روش این اعتماد را تصدیق می‌کند. ادامه‌ی مطلب...

روش کمّی

روش کمّی
دپارتمان کمّی ما می‌تواند به‌طور همزمان پروژه‌های بزرگ را در مدت‌زمان محدود ولی با رعایت استانداردهای بین‌المللی کانتار اجرا کند. تیم آماری این دپارتمان ضمن توانایی انجام تحلیل‌های پیچیده‌ی آماری مانند تحلیل متقارن (Conjoint Analysis) می‌تواند در زمانی کوتاه، گزارش‌های شکیلی را پردازش و تهیه کند. ادامه‌ی مطلب...