روش کمّی

مزیت رقابتی اصلی راهبر بازار، توانایی اجرای پروژه‌های کمّی بزرگ در سراسر کشور و حتی در منطقه است. چندین تیم در دپارتمان کمّی شرکت که بزرگ‌ترین دپارتمان در شرکت راهبر بازار است، فعالیت می‌کنند.

انجام سالانه بیش از ۳۵۰.۰۰۰ مصاحبه و نظرسنجی در بیش از ۳۰۰ شهر و روستای مختلف، نشان از برتری کامل این دپارتمان در مقایسه با سایر رقبا دارد. در این تیم ۲۵ نفر به‌‌طور تمام‌وقت در داخل شرکت و بیش از ۴۰۰ نفر به‌طور مقطعی یا پروژه‌ای در سطح کشور فعالیت می‌کنند. توانمندی این دپارتمان، اجرای همزمان پروژه‌های بزرگ را در مدت‌زمان محدود ولی با رعایت استانداردهای بین‌المللی میسر می‌کند. تیم آماری، یکی از تیم‌های اصلی این دپارتمان است که ضمن توانایی انجام تحلیل‌های پیچیده‌ی آماری مانند تحلیل متقارن (Conjoint Analysis) قابلیت پردازش و تهیه گزارش‌های شکیل PPT در زمان کوتاه را دارند.

روش‌های کمّی راهبر بازار:

  • مصاحبه تلفنی (CATI)
  • مصاحبه با ابزار دیجیتال (CAPI)
  • مصاحبه از طریق پرسشنامه آنلاین (CAWI)
  • مصاحبه با قلم و کاغذ (PAPI)
  • تست در مکان مرکزی یا مصاحبه در محل مرکزی تست (CLT)
  • مصاحبه خانه‌به‌خانه (D2D)
  • مصاحبه رودررو (F2F)
  • خرید پنهانی یا خرید مخفیانه
  • کلینیک خودرو

کلینیک خودرو
تست در مکان مرکزی
مصاحبه با ابزار دیجیتال
مصاحبه تلفنی